Budjettiriihinosto: Saamenkielisten oppimateriaalien rahoitusta korotettava!

Valtiovarainministeriön esitys vuodelle 2023 on karua luettavaa saamen kielten osalta. Ministeriö esittää, ettei saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen lisätä ensi vuodelle lainkaan rahoitusta, vaan rahoitus pysyisi edelleen 0,5 miljoonassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö esityksessä rahoitus nostettaisiin 0,7 miljoonaan. Vasemmisto-opiskelijat vaativat rahoituksen nostoa pysyvästi ensi vuodesta alkaen.

Saamenkieliset oppimateriaalit katetaan valtionrahoituksella, joka on selvitysten mukaan ollut riittämätön kattamaan ajantasaisen ja kaikki kieliryhmät huomioivan oppimateriaalin. Oppimateriaalit ovat useiden oppiaineiden osalta huonolla tasolla. Vuosi 2021 oli poikkeuksellinen, sillä rahoitus nostettiin miljoonaan euroon. Rahoituksen taso tipahti kuitenkin nopeasti samalle tasolle, jossa se on muutoin pysynyt vuodesta 2015 asti. Väliaikainen rahoituksen nosto ei ollut riittävä korjaamaan pitkään jatkunutta vajetta. 

“Vasemmisto-opiskelijat on huolissaan saamenkielisten oppimateriaalien tilanteesta. Väliaikainen rahoituksen nosto olikin kirjaimellisesti väliaikainen eikä oppimateriaaleja pystytä edelleenkään kehittämään pitkällä aikavälillä”, Vasemmisto-opiskelijoiden hallituksen jäsen Mari Ikonen toteaa. “Kannamme erityistä huolta inarin- ja koltansaamenkielisistä oppimateriaaleista sekä ammattikoululaisista, joilla ei käytännössä ole Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ohella mitään mahdollisuuksia opiskella saameksi, puhumattakaan oppimateriaaleista”, Ikonen jatkaa.

Marinin hallitus on saanut valmiiksi kielipoliittisen ohjelman koskien vähemmistökieliä. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kielen elvytystä ja asemaa Suomessa. Saamen kielten osalta ohjelmassa todetaan, että saamenkielisten oppimateriaalien tarve on suuri ja että oppimateriaalilla on keskeinen merkitys kielen oppimisessa. Toimenpiteissä sen saatavuudesta pyrittäisiin huolehtimaan. Vasemmisto-opiskelijoiden mielestä tämä linjaus ei toteudu Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä. 

“Hallitus on tehnyt suuria panostuksia koulutukseen ja yhteinen linja on ollut, ettei koulutuksesta leikata. Valitettavasti saamenkieliset oppimateriaalit ovat nyt joutumassa leikkauslistalle. Tätä ei voi hyväksyä tältä hallitukselta”, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Selmi Holopainen toteaa.

Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa turvataan alkuperäiskansaan kuuluvien lasten ja nuorten mahdollisuudet opiskella sukunsa kieltä. Samaan aikaan maamme saa jatkuvasti huomautuksia YK:lta ja Euroopan neuvostolta näiden sopimusten rikkomisesta. Samalla rikomme Lapsen oikeuksien sopimusta, jossa vaaditaan edistämään kunnioitusta oman kielen ja kulttuurin sekä identiteetin suhteen. Vasemmisto-opiskelijat näkee, että Suomi ei kykene saavuttamaan näiden sopimusten vaatimia toimia ja tavoitteita, jos lasten suvun kielen koulutuksesta leikataan eikä sitä tueta johdonmukaisesti.

Vasemmisto-opiskelijat vaatii, että budjettineuvotteluissa nostetaan pysyvästi vähintään Opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimalle 0,7 miljoonan euron tasolle. Jotta Suomi pystyy aidosti vastaamaan saamenkielisten oppimateriaalien tarpeisiin, on rahoitus jatkossa nostettava vähintään miljoonan tasolle.

Lisätietoja: 

Selmi Holopainen
Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja
puheenjohtaja[at]vasemmisto-opiskelijat.fi
p. 045 805 2415

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *