Strategia

Vasemmisto-opiskelijoiden suunta

Hyväksytty yleiskokouksessa 19.10.2019.

Vasemmisto-opiskelijoiden suunta on ylin Vasemmisto-opiskelijat ry:n toimintaa ohjaava asiakirja. Vasemmisto-opiskelijat on vasemmistolainen opiskelijajärjestö, joka kokoaa opiskelijoita vaikuttamaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään, yhteiskuntaan ja koko maailmaan.

Vasemmisto-opiskelijoiden suunta päivitetään neljän vuoden välein. 


Unelma
Vasemmisto-opiskelijat on suurin ja vaikuttavin poliittinen opiskelijajärjestö, ja sen linjaukset toteutuvat suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Vasemmistolaiset opiskelijat ovat asiantuntevia ja toimivat tiiviissä yhteistyössä toistensa kanssa toteuttaakseen järjestön rohkeita arvoja ja kunnianhimoisia tavoitteita. 


Tarkoitus
Vasemmisto-opiskelijat on yhdistyksenä vasemmistolaisen opiskelijuuden edistäjä ja toteuttaja sekä vasemmistolaisen opiskelijaliikkeen vahvistaja.

— —

Vahvempi vasemmistolainen opiskelijaliike

Tavoite:

Vasemmisto-opiskelijat toimii valtakunnallisesti ja sillä on toimintaa ympäri Suomen. Toimijoita ja jäseniä on sekä toiselta että korkea-asteelta.

Toimenpiteet:

 • Tiivistetään yhteydenpitoa paikallisesti toimiviin vasemmistolaisiin opiskelijatahoihin
 • Haetaan ja rohkaistaan toimijoiksi monipuolisista taustoista olevia ihmisiä erilaisilla koulutustaustoilla

Tavoite:

Vasemmisto-opiskelijoiden jäsenistö osallistuu yhdistyksen toimintaan. Yhdistys tukee ja kouluttaa jäseniään säännöllisesti.

Toimenpiteet:

 • Luodaan jäsenistölle uusia mahdollisuuksia osallistua
 • Koulutetaan jäsenistöä
 • Järjestetään jäsenlähtöisiä tapahtumia, jotka ovat kevyitä toteuttaa
 • Järjestetään vähintään kerran vuodessa koko jäsenistöä yhdistävä tilaisuus

Tavoite:

Vasemmisto-opiskelijat on suurin poliittinen opiskelijajärjestö opiskelija- ja ylioppilaskuntien vaaleissa. Edustajistovaaleissa koulutuskentän kaikilla osa-alueilla on vasemmistolaisia listoja ja ehdokkaita.

Toimenpiteet:

 • Tuetaan listojen perustamista korkeakouluihin
 • Tuetaan edustajistovaalilistoja ja vasemmistolaisia ehdokkaita

— —

Vaikuttavampi vasemmistolainen opiskelijaliike

Tavoite:

Vasemmisto-opiskelijat on asiantunteva vaikuttaja koko koulutuskentällä. Vasemmisto-opiskelijat kehittyy toisen asteen asiantuntijana. Vasemmisto-opiskelijat on korkeakoulutuksen asiantuntevin vasemmistolainen toimija.

Toimenpiteet:

 • Vasemmisto-opiskelijat ottaa aktiivisesti kantaa koulutuskentällä käytävään keskusteluun
 • Yhdistyksen toimijoita koulutetaan toisesta asteesta
 • Yhdistyksen toimijoita koulutetaan korkea-asteesta
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijuuttaan hyödynnettäväksi korkea-asteeseen liittyvissä teemoissa

Tavoite:

Vasemmisto-opiskelijat on yhteistyökykyinen toimija ja tapaa sidosryhmiä säännöllisesti. Yhdistys ylläpitää mielenosoitus- ja aktivismikulttuuria opiskelijaliikkeessä.

Toimenpiteet:

 • Joka vuodelle tehdään suunnitelma tavattavista sidosryhmistä
 • Tärkeimmiksi määriteltyihin sidosryhmiin pidetään aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteyttä
 • Rohkaistaan opiskelijaliikkeen toimijoita moninaisiin vaikuttamisen keinoihin
 • Julkaistaan kannanottoja kuukausittain

Tavoite:

Vasemmisto-opiskelijoiden jäsenistöllä ja toimijoilla on hyvät edellytykset vaikuttaa ja päästä opiskelijaliikkeen erilaisille vaikutuspaikoille.

Toimenpiteet:

 • Tuetaan toimijoiden etenemistä opiskelijaliikkeessä perehdyttäen, tukien ja rohkaisten. Rohkaistaan toimijoita erityisesti osallistumaan sellaisten organisaatioiden toimintaan, joissa vasemmistolaisia toimijoita on perinteisesti ollut vähän.
 • Ylläpidetään näkemystä Vasemmisto-opiskelijoista aikaansaavana ja yhteistyökykyisenä sidosryhmänä 
 • Tuetaan jäsenten verkostoitumista opiskelijaliikkeessä

— —

Yhtenäinen ja asiantunteva vasemmistolainen opiskelijaliike


Tavoite:

Hallitus toimii ketterästi ja yhdistyksen hallinto on kevyt. Yhdistyksen toimijat ovat saaneet tehtävässä menestymiseen erinomaiset valmiudet sekä kyvykkyyden toimia entistä vaativammissa tehtävissä. 

Toimenpiteet: 

 • Hallitukselle tehdään koulutussuunnitelma
 • Kaikille yhdistyksen toimijoille järjestetään koulutuksia
 • Organisaatio pidetään kevyenä ja matalahierarkisena

Tavoite:

Vasemmistolaisten opiskelijoiden näkemykset vaikuttavat ja kuuluvat vasemmistolaisessa kentässä. Vasemmisto-opiskelijat kattavat liittomuodollaan koko vasemmistolaisen opiskelijakentän.

Toimenpiteet:

 • Vasemmisto-opiskelijat kasvattaa jäsenmääräänsä
 • Vasemmisto-opiskelijat järjestäytyy liittomuotoiseksi
 • Vasemmisto-opiskelijat selvittää liittymistä osaksi vasemmistoliittoa