Budjettiriihinosto: Saamenkielisten oppimateriaalien rahoitusta korotettava!

Valtiovarainministeriön esitys vuodelle 2023 on karua luettavaa saamen kielten osalta. Ministeriö esittää, ettei saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen lisätä ensi vuodelle lainkaan rahoitusta, vaan rahoitus pysyisi edelleen 0,5 miljoonassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö esityksessä rahoitus nostettaisiin 0,7 miljoonaan. Vasemmisto-opiskelijat vaativat rahoituksen nostoa pysyvästi ensi vuodesta alkaen. Saamenkieliset oppimateriaalit katetaan valtionrahoituksella, joka on selvitysten mukaan ollut riittämätön kattamaan ajantasaisen …

Budjettiriihinosto: Saamenkielisten oppimateriaalien rahoitusta korotettava! Lue lisää »