Autonomisen korkeakoulun manifesti

Vasemmisto-opiskelijat on huolestunut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomian sekä korkeakouludemokratian tilasta. Suomalainen korkeakoulujärjestelmä perustuu ajatukseen siitä, että koulutus on perusoikeus, jota hallinnoidaan demokraattisesti ja rahoitetaan julkisilla varoilla. Julkisen rahoituksen vähentäminen ja sen korvamerkitseminen ulkopuolelta säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valtiojohtoinen ohjaaminen rapauttavat korkeakoulujen itsemääräämisoikeutta ja korkeakouluyhteisön vaikutusmahdollisuuksia. Vaikka lainsäädäntö ei sitä välttämättä edellytäkään, on korkeakoulujohto valtion kannustamana …

Autonomisen korkeakoulun manifesti Lue lisää »