Autonomisen korkeakoulun manifesti

Vasemmisto-opiskelijat on huolestunut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomian sekä korkeakouludemokratian tilasta. Suomalainen korkeakoulujärjestelmä perustuu ajatukseen siitä, että koulutus on perusoikeus, jota hallinnoidaan demokraattisesti ja rahoitetaan julkisilla varoilla. Julkisen rahoituksen vähentäminen ja sen korvamerkitseminen ulkopuolelta säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valtiojohtoinen ohjaaminen rapauttavat korkeakoulujen itsemääräämisoikeutta ja korkeakouluyhteisön vaikutusmahdollisuuksia. Vaikka lainsäädäntö ei sitä välttämättä edellytäkään, on korkeakoulujohto valtion kannustamana kasvattanut elinkeinoelämän vaikutusvaltaa päätöksenteossa ja pääosin korkeakouluyhteisön kustannuksella. Yhteistyötä korkeakoulun ulkopuolisen yhteisön kanssa voidaan edelleen harjoittaa, mutta elinkeinoelämän intressit eivät saa sanella opetuksen ja tutkimuksen kohteita.

Vasemmisto-opiskelijat esittää edellä mainitun kurssin kääntämistä ja luottamuksen vahvistamista korkeakouluyhteisön sisällä seuraavilla esityksillä:

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomian turvaksi on lainsäädäntöön kirjattava, että korkeakouluyhteisön (opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat) edustajat muodostavat vähintään yksinkertaisen enemmistön kaikissa korkeakoulun toimielimissä. Korkeakoulun päätöksentekoa ei voida ulkoistaa lainsäädännössä kirjattujen toimielinten ulkopuolelle.

Riittävä julkinen rahoitus varmistaa asiantuntevan ja sitoutuneen korkeakouluyhteisön autonomian suhteessa yhteiskunnallisiin trendeihin. Perusrahoituksen määrää on nostettava ja mahdollisen tuloksiin perustuvan rahoituksen tulee perustua korkeakoulukohtaisesti asetettuihin tavoitteisiin.

Opetuksen, tutkimuksen tai opiskelun vapautta ei rajoiteta. Julkisen vallan tehtävänä on luoda ne rakenteet, joiden sisällä korkeakouluyhteisön valta voi toimia demokraattisin periaattein. Pääoman ja markkinoiden intressiryhmien valtaa tietoisesti rajoittamalla turvataan tieteenteon ja koulutuksen pitkäjänteisyys ja vapaus.

Korkeakouluopiskelun aikana on oltava tilaa akateemiselle ja ammatilliselle etsiskelylle sekä autonomiselle opiskelulle. Opintotuen myöntämistä koskevat tiukat kriteerit ja kasvava lainataakka rajoittavat opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Valtion tulee nostaa opintorahan määrää ja pyrkiä määrätietoisesti kohti yksilön voimaannuttamiseen tähtäävää perustuloa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *