Nais-, opiskelija- ja työntekijäjärjestöt sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaativat vanhempainvapaajärjestelmän uusimista 6+6+6-mallin mukaisesti

Kannanotto 25.3.2011

Yli 30 suomalaista nais-, opiskelija- ja työntekijäjärjestöä sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaatii vanhempainvapaajärjestelmän uusimista 6+6+6-mallin mukaisesti ja vanhempainvapaista johtuvien kustannusten jakamista.

Vanhempainvapaiden jakautuminen tasaisemmin molemmille vanhemmille sekä vanhemmuuden kustannusten jakaminen työnantajien kesken pidentäisi työuria, nopeuttaisi opintoja, helpottaisi perheen perustamista opiskeluaikana sekä lisäisi perheiden ja yhteiskunnan hyvinvointia ja tasa-arvoa. Me järjestöjen sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan edustajat vaadimme, että tuleva hallitus toteuttaa 6+6+6-mallin mukaisen uudistuksen kokonaisuudessaan. Kosmeettiset vanhempainvapaajärjestelmän korjaukset eivät enää riitä.
Sosiaali- ja terveysministeriön perhevapaajärjestelmän uusimista pohtinut työryhmä luovutti muistionsa ministeri Juha Rehulalle maaliskuun alussa. Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen ehdotettavasta perhevapaamallista, vaan päätyi esittelemään raportista kolme vaihtoehtoista mallia. Järjestöt toteavat, että 6+6+6-malli on ainoa esitetyistä malleista, joka tukee vanhemmuuden tasa-arvoista jakautumista ja nykyistä enemmän kannustaisi isiä jäämään kotiin lastensa kanssa. 6+6+6-mallissa vanhempainvapaa jaetaan kolmeen kuuden kuukauden osuuteen, joista yksi on korvamerkitty kummallekin vanhemmalle ja kolmannen vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla.

Järjestöt vaativat myös perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaamista. Välittömien kustannusten lisäksi myös välilliset kustannukset, kuten sijaisten rekrytointi ja perehdytys, tulee jakaa tasan työnantajien kesken.

Yhä useampi lapsi hoidetaan kotona 1,5-vuotiaaksi asti. Edelleen pääosin äiti jää hoitovapaalle lapsen kanssa, jolloin isäkuukausi katkaisee äidin hoitojakson. Isäkuukauden ajan myös äiti on yleensä kotona, jolloin isät eivät ole yksin vastuussa lapsen hoitamisesta. Isälle korvamerkitty kuusi kuukautta parantaisi merkittävästi isien oikeutta lapsen ensisijaiseen hoitajuuteen ja helpottaisi äitien aikaisempaa paluuta työelämään. Malli olisi vanhempien lisäksi myös lapsen etu, koska vanhempainvapaa päättyisi lapsen kehityksen kannalta nykyistä parempaan aikaan.

Väestöliiton perhebarometrin (2010) mukaan yli puolet suomalaisista kannattaa 6+6+6-mallia. Tasa-arvobarometrin (STM, 2008) mukaan 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että miesten pitäisi osallistua enemmän lastensa hoitoon. Sitoutumalla 6+6+6-malliin seuraava hallitus seuraisi kansan enemmistön ajatuksia.

Me allekirjoittaneet järjestöt sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaadimme, että tuleva hallitus kirjaa hallitusohjelmaansa vanhempainvapaajärjestelmän uusimisen 6+6+6-mallin mukaisesti.

Allekirjoittajat:

Akava
Puheenjohtaja Matti Viljanen

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA
Puheenjohtaja Ted Apter

Ammattiliitto Pro ry
Puheenjohtaja Antti Rinne

Cotes ry
Varapuheenjohtaja Sirpa Uimonen

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Puheenjohtaja Alina Böling

Kokoomuksen Naisten Liitto ry
Puheenjohtaja Henna Virkkunen

Liberaalit opiskelijat LSK
Puheenjohtaja Mats Biström

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry
Puheenjohtaja Henna Virkkunen

Naisteologit ry – Kvinnliga teologer rf
Puheenjohtaja Soili Juntumaa

Naistoimittajat
Puheenjohtaja Eeva Koskinen

NNKY-liitto
Puheenjohtaja Pia Öhman

Perussuomalaiset Naiset ry
Puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen

Perussuomalaiset Nuoret ry
Puheenjohtaja Simon Elo

Sosialidemokraattiset Naiset
Puheenjohtaja Maria Guzenina-Richardson

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry
Puheenjohtaja Sarita Niemi

STTK-Opiskelijat ry
Puheenjohtaja Ilona Vihlman

Suomalainen Naisliitto
Puheenjohtaja Maija Kauppinen

Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Puheenjohtaja Ritva Tammivaara

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Puheenjohtaja Susanna Haapalainen

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Puheenjohtaja Helmi Selamo

Suomen Ekonomiliitto SEFE ry
Varapuheenjohtaja Maria Bäck

Suomen Keskustanaiset
Puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry
Puheenjohtaja Terhi Virtanen

Suomen Liike- ja Virkanaisten Liitto
Puheenjohtaja Leena Roivas

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen

Suomen Opiskelija-Allianssi Osku ry
Puheenjohtaja Riina Kutvonen

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi

Svenska Kvinnoförbundet rf
Puheenjohtaja Carola Sundqvist

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE
Puheenjohtaja Heidi Hautala

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry
Puheenjohtaja Jaana Inki

Vasemmistonaiset
Puheenjohtaja Saila Ruuth

Vasemmisto-opiskelijat
Puheenjohtaja Katri Immonen

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO
Puheenjohtajat Paloma Hannonen ja Inka Venetvaara

Vihreät naiset
Puheenjohtaja Heli Järvinen

Lisätiedot:
Tanja Auvinen, NYTKIS ry, 050 469 6242
Sini Terävä, SYL ry, 041 515 2227

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *